Om_gammal

VILKA ÄR VI?

om hälsobryggan

I Hälsobryggans verksamhet har vi ett helhetsperspektiv, en genuin kunskap om och egen erfarenhet av, att kroppen har en självläkande förmåga. Under gynnsamma förutsättningar kan immunförsvaret stärkas och måendet förbättras. Detta sker genom träning som utgår från naturlig kroppshållning, rörelser i långsamt tempo och en medveten andning. Vårt förhållningssätt kan sammanfattas med tre ledord:

HELHET – HOPP – HARMONI

Genom att se kropp och sinne som en helhet, ”ett system” kan vi skapa harmoni och balans som stärker och förbättrar hälsan. Att förmedla hopp om bättring, oavsett utgångsläge ser vi som en viktig del, som kan ge styrka och vara helt avgörande, för fortsatt positiv utveckling.

Profilbild

Carina är Hälsobryggans grundare och har sedan starten 2006 haft egna terminskurser och helgkurser i qigong på olika nivåer, för bland annat privatpersoner, vårdpersonal och andra organisationer. Carina har också bidragit med qigongträning i andra sammanhang vid mässor, företagsevent och utbildningar.

Om Carina

I sina kurser delar Carina med sig av den erfarenhet och kunskap hon samlat på sig efter många års utbildning och egen träning av medicinsk qigong. Med hjälp av qigongen har hon hittat en väg till balans, bort från såväl idrottsskador, sjukdom och ett stressat vardagsliv.

Läs mer om Carina, hennes resa och qigongens betydelse bland annat vid  egen sjukdom i Göteborgs Postens reportage från 2019.

Carina gick grundutbildning till qigonglärare 2006 och har kontinuerligt fortbildat och fördjupat sig genom helg och veckokurser, genomgått flera årsprogram på grund och fortsättningsnivå. De senaste åren har Carina även vidareutbildat sig på avancerad nivå till qigongterapeut. Hon assisterar också vid Qigongakademiens grundutbildningar till qigonglärare.

Dipl Qigonglärare (2006) 
Dipl Qigongterapeut (2018) 
Associerad ledare med Qigongakademien i Stockholm
Cert Kommunikolog 
Dipl energimassör
Lärare och fd elitidrottare

Diplomerad qigonglärare och qigongterapeut


Carina Norberg är associerad ledare med Qigongakademien. 


Qigong Logga

Att välja en associerad ledare är en kvalitetssäkring som dels innebär att ledaren förutom grundutbildning deltar i kontinuerlig fortbildning på avancerad nivå som Qigongakademien erbjuder.

Rulla till toppen